רכישת דומיין

ניהול דומיין

איחסון דומיין

איחסון אתרים

שרת וירטואלי

תעודת SSL

רישום דומיין

פרטיות דומיין

דומיין

שינוי פרטים ב-שם דומיין עם סיומת ישראלית

(העברת DNS, שינוי כתובת\אנשי קשר) (co.il, org.il)

 •  במקרה שבעל הזכויות ב-דומיין הוא אדם פרטי יש לשלוח בקשה הכוללת צילום של תעודת הזהות של מחזיק הזכויות בדומיין (Domain Holder)
 •  במקרה ובעלי זכויות בדומיין הינם חברה יש לשלוח בקשה על גבי נייר המכתבים של החברה עם חותמת החברה.

 • על הבקשה להיות מנוסחת כדלקמן:

  לכבוד אינטרספייס רשם דומיינים מוסמך

  אבקש להעביר את ה-דומיין______________________________ אל שרתי ה-DNS הבאים:
  (אבקש לשנות כתובת / איש קשר ב-דומיין)
  דוגמא:
  -------------------------------------------------
  Primary dns:		ns.interspace.net
  
  Secondary dns:		ns2.interspace.net
  -------------------------------------------------
  
  אין צורך לרשום מספרי IP רק כתובת DNS באותיות.

  ולצורך כך אני מאשר בזה להעביר את ניהול שם מתחם לניהול הרשם המוסמך אינטרספייס.
  שם וחתימת מגיש הבקשה (כולל חותמת החברה במקרה שמחזיק הדומיין הינו חברה):___________________________________

  בחתימתי על מסמך זה הנני מאשר את הסכם רישום שם דומיין המופיע בכתובת :
  http://www.internic.co.il/domain_agreement.htm

  מספר טלפון ו/או טלפון סלולרי של מגיש הבקשה:__________________
  תאריך: ________________

  את הבקשה יש לשלוח לפקס שמספרו 073-222-4440

  הבקשה תוגש לרשויות האינטרנט הישראלי תוך 72 שעות מרגע הגשת הבקשה (בין השעות 9:00 בבוקר ל 15:00 אחה"צ . ימי א-ה בשבוע לא כולל חגים וערבי חג.)
  לידיעתכם:
  עדכון פרטים בשם דומיין באמצעות internic הינו שירות טכני בעיקרו.
  הוא מיועד לשימושם של בעלי ידע מקצועי בנושא שמות דומיינים והמושגים הטכניים השונים הקשורים בו.

  לפני שתמשיך/י בתהליך עדכון פרטים בדומיין, חשוב מאד לדעת כי:
  1. תהליך העדכון כולו מתבצע באנגלית.
  2. אין ביכולת internic לספק שירותי תמיכה טכנית (Help Desk, סיוע למשתמש) לתהליך שינוי ה DNS.
  3. במקרה ותישלח בקשה בפקס שאינה תקינה היא לא תבוצע. יש לדאוג לשלוח רק בקשות תקינות.
  4. העברת בעל זכויות השימוש בדומיין (domain holder) כרוכה בתשלום של 45$ לא כולל מע"מ +(24.95$ לא כולל מע"מ עבור חידוש הדומיין – במידה והדומיין יפוג תוך 21 יום מביצוע הבקשה).
  5. אתר internic מגיש בקשות רישום / עדכון שמות דומיין לרשויות האינטרנט בישראל ואינו אחראי על אישור , דחייה, עיקוב , ותוצאות הנלוות.


  שינויים בהסכם:
  הואיל שהאינטרנט ומערכות רישום וניהול שמות דומיין מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, רשאית אינטרספייס לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שאינטרספייס מחוייבת כלפיהם בהסכמים. תנאי ההסכם החדשים יחולו עליך מידית ויוצגו באתר האינטרנט www.internic.co.il .

  בברכה,
  צוות אינטרספייס

  איחסון דומיין  |  מסחר אלקטרוני  |  שרתים - שרת וירטואלי  |  רישום דומיינים

  רכישת דומיין